KBC De Toekomst: Klassement Vrij Spel 2024 - Ronde 2

  P
u
n
t
e
n
B
e
u
r
t
e
n
G
e
m
i
d
d
e
l
d
e
N
i
e
u
w

G
e
m
G
e
s
p

P
a
r
t
K
l
a
s
s
e
m
e
n
t
De Freyne Maarten De Freyne Steven De Jonghe Luc Demeyere Lieven Lievens Bruno Masil Rik Staelens Rudy Syx Gabriël Turkelboom Wim Van Hasselt Frank Vanhalst Régis Vanneste Dirk Vansteenkiste Jacques
 De Freyne Maarten   51 
0 0 0 0 0 0  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 De Freyne Steven   25 
0 0 0 0 0 0
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 De Jonghe Luc   31 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Demeyere Lieven   33 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Lievens Bruno   37 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Masil Rik   28 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Staelens Rudy   30 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Syx Gabriël   51 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Turkelboom Wim   25 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 Van Hasselt Frank   54 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 Vanhalst Régis   38 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 Vanneste Dirk   28 
0 0 0 0 0 0
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 Vansteenkiste Jacques   35 
0 0 0 0 0 0