Geschiedenis BC De Toekomst

BC De Toekomst kent zijn ontstaan rond het jaar 1960, een juiste datum is jammer genoeg niet gekend.
Roger Devriendt werd in 1955 uitbater van café "DE SPORTKRING" te Rollegem-Kapelle, en kocht een tweedehands carambolebiljart aan in Ledegem. Algauw kregen enkele vaste klanten van het café ambitie om een club op te richten en zo ontstond in Rollegem-Kapelle Biljartclub De Toekomst. Georges Vuylsteke werd voorzitter; Cecile, de vrouw van Roger hield het allereerste klassement bij en zorgde dat het administratief gedeelte ook klopte. Het duurde wellicht tot de jaren 70 vooraleer de club een beetje vorm begon te krijgen. Er kwamen enkele nieuwe leden bij, het klassement werd bijgehouden op computer, eerst door Pol Vandromme, geen lid maar wel trouwe klant des huizes en er werd af en toe al eens een tornooi of vriendenprijskamp georganiseerd. Pol Vandromme verhuisde naar Roeselare en Luc De Jonghe nam het klassement over op computer. Tot 1993 kwam er jammer genoeg weinig beweging en verandering in de club. De uitbaters Roger en Cecile besloten om eind 1993 hun activiteit stop te zetten , daardoor zette voorzitter Georges ook een einde aan zijn functie , de club was gedoemd om in vereffening te gaan, en zo zagen een 16 tal leden hun liefhebberij in duigen vallen.

Niets was minder waar ! Waar een wil is , is een weg ! Er zat nog toekomst in de club !

Samen met enkele leden zocht ik nieuwe oorden op, en er werden kontakten gelegd met Marnix Minne, toenmalig uitbater van café "De Voerman". De club had algauw een nieuwe locatie : BC De Toekomst zou zich vanaf speeljaar 1994 in café "De Voerman" vestigen.

De club werd op een algemene vergadering van 14 januari 1994 heropgericht met als hoofdbestuur volgende personen :

VoorzitterDe Jonghe Luc
OndervoorzitterDevriendt Roger
Secretaris/SchatbewaarderVanhalst Francky
PenningmeesterMinne Marnix

De oude biljarttafel ( lengte 2m ) werd afgekocht met gelden van de spelers en een paar sponsors.

Het nieuwe bestuur had nog perspectieven.
De club werd lid van de Peegies , het deelnemen aan een jaarlijks tornooi met 8 deelnemende clubs.
Er werd een sponsorcampagne opgestart met als doel de aankoop van een nieuwe biljarttafel lengte 2,30 m.
In september 1996 kwam de aankoop tot stand. Dat was dan ook een gelegenheid om al onze sponsors te bedanken door hen uit te nodigen op 13 september voor een receptie.
Organisatie van 2 jaarlijkse tornooien, St-Janstornooi en Kerst-Nieuwjaartornooi.

In 2004 stopte Marnix als uitbater maar werd onmiddellijk opgevolgd door Peter Vandycke.
In 2006 kwam Steven De Freyne, actief lid, het bestuur vervoegen met als functie bijhouden van klassement op een meer uitgebreid programma en vanaf 2009 het uitwerken van een nieuwe site.
Vanaf 2009 wordt er ook een competitie Overband gespeeld, weliswaar niet verplichtend.

Op www.bcdetoekomst.be is het volledige klassement , uitslagen tornooien en laatste weetjes over de club terug te vinden.

Er waren nog perspectieven …..

Graag zou ik als voorzitter een meerwaarde meegeven aan de club door het bekomen van de “KONINKLIJKE TITEL”. Dat kan enkel bekomen worden indien de club een bestaan kent van 50 jaar.

Zoals in het begin van deze brief vermeld staat zou de club zijn ontstaan gekend hebben rond het jaar 1960.

In juni 2009 werd een aanvraag ingediend om deze titel te bekomen. Algauw wist ik waaraan ik begonnen was : ik kreeg een vragenlijst toegestuurd van jewelste, de meeste vragen konden zeer vlug ingevuld worden maar de grote struikelblok zou weliswaar de stichtingsdatum zijn.

Een stichtingsakte, krantenknipsels, foto’s …kan ik niet voorleggen. Ik heb me dan gebaseerd op getuigenissen van de uitbaters en de toenmalige voorzitter, en deze voor echt laten verklaren door onze burgemeester. Uiteindelijk kon ik tot een akkoord komen met het departement van de Koning en 31 december 1960 als stichtingsdatum laten vastleggen.

Alzo kan per 31 december 2010 de club de Koninklijke titel dragen.

Op 20 december 2010 werd ik uitgenodigd door de gouverneur Paul Breyne in het Provinciaal Hof te Brugge om me in het bezit te stellen van deze machtiging. Op 20 december heerste Koning Winter in het land en zo werd de uitreiking uitgesteld . Uiteindelijk , en dit op 6 juli 2011 mocht ik deze machtiging in ontvangst nemen.

Vanaf 1 januari 2011 is de naam van onze club dus:

KONINKLIJKE BILJARTCLUB DE TOEKOMST

Vernieuwde locatie :

Zoals vroeger al vermeld, Peter volgt in 2004 Marnix op als uitbater, samen met zijn moeder "Juju" als bijnaam of troetelnaam. Het café, tevens ons lokaal is aan vernieuwing toe en Peter beslist in 2011 een totale renovatie door te voeren. Het café zou een dikke 6 maand gesloten blijven zodat we een voorlopige andere locatie moesten opzoeken.

Gelukkig hebben we , door onze deelname aan het ICT , bevriende clubs kunnen aanspreken en zodoende konden we onze matchen verder spelen in Moorslede, biljartclub THOK bood ons een van hun drie tafels aan waar we constant mochten op spelen.

De veranderingswerken loonden zeker de moeite voor onze club. We kregen niet alleen een mooiere locatie, maar onze biljarttafel pronkt nu ietwat afgezonderd en toch geïntegreerd in het lokaal.

Daar we vanaf 2011 de titel "Koninklijk" mochten dragen, was het ook eens de moeite onze talrijke sponsors uit te nodigen op een receptie en te bedanken voor het jarenlange vertrouwen. De aanwezigheid van Burgemeester en Schepencollege mocht zeker niet ontbreken daar ze ons feest mee gefinancierd hebben. Het hele gebeuren vond plaats op 15 november 2011.

De jaren vliegen voorbij en we worden allen een dagje ouder.

Anno 2014 overlijden van Roger DHooghe, ex-bestuurslid en speler.
Anno 2016 stopt Roger Devriendt als spelend lid en krijgt de titel van erelid, in 2017 overlijdt Roger.
Anno 2017 overlijden van Roger Loyson, ex-bestuurslid en speler.

Bij aanvang van het speeljaar 2018 zijn we aan ons 25ste jaar toe in café De Voerman, dat kan toch ook niet ongemerkt voorbijgaan? Het jaar werd afgesloten met het Kerst- en Nieuwjaartornooi en dit met een uitgebreid kaasbuffet en dessert.

Eind 2019 verhuist Francky Vanhalst naar Spanje. Francky was een vaste waarde binnen het bestuur en nam de functie van secretaris en schatbewaarder op zich . Het bestuur bedankte Francky tijdens het St-Janstornooi. Door de grote verantwoordelijkheid van zijn taak werd niemand anders aangesteld maar werd zijn functie herverdeeld onder Luc De Jonghe (voorzitter) en IT-man Steven De Freyne en dit vanaf speeljaar 2020. Vanaf 2020 volgt Dirk de matchen op. Francky krijgt de titel van erelid mee naar Spanje.

Door omstandigheden haakten eind 2019 5 spelers af. Gelukkig konden we 3 nieuwe spelers inschrijven en zijn we opnieuw gestart voor speeljaar 2020 met 18 spelers.

Speeljaar 2020 gaat goed van start, maar algauw strooit het Coronavirus roet in het eten. Vanaf half maart moet de competitie stilgelegd worden, zelfs de kampioenviering wordt uitgesteld naar een latere datum.

De Jonghe Luc
Voorzitter